Koolhydraatinname bij jonge voetballers

De voedingsstoffen die als meest essentiële brandstof gezien worden bij voetbal zijn koolhydraten. Binnen de voetballerij is er steeds meer consensus over het belang van koolhydraatinname. Koolhydraten leveren namelijk energie om voetbalspecifieke handelingen vol te kunnen houden.

Tijdens mijn studie heb ik onderzoek gedaan in hoeverre de koolhydraatinname en de timing hiervan bij jeugdvoetballers van 12 tot en met 17 jaar voldoet aan de richtlijnen voor sportvoeding. Uit deze afstudeeropdracht is duidelijk geworden dat er nog te weinig onderzoek is gedaan naar de koolhydraatinname bij jeugdvoetballers. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat deze jeugdvoetballers op alle dagen ongeveer evenveel koolhydraten consumeren. Op rustdagen leidt dit ertoe dat ze normaal kunnen functioneren zonder dat de koolhydraatvoorraden uitgeput raken. Op trainings- en wedstrijddagen bestaat er echter een dermate groot verschil tussen de hoeveelheid geconsumeerde koolhydraten en de hoeveelheid die volgens de richtlijn vereist is waardoor de jeugdvoetballers het risico lopen dat hun koolhydraatvoorraden uitgeput raken en daarmee de prestaties achteruit kunnen gaan. In het ergste geval kan dit leiden tot bijvoorbeeld blessureleed. Dit risico wordt vergroot doordat een aantal van deze jeugdvoetballers geen rekening houdt met de timing van de koolhydraatinname.

Aangezien er weinig onderzoek is gedaan naar het effect van de koolhydraatinname op prestaties van jeugdvoetballers, is het belangrijk dat hier meer aandacht voor komt. Daarnaast is het van belang dat er specifieke voedingsrichtlijnen worden opgesteld voor jeugdsporters. Deze zijn er tot op heden niet, waardoor vaak gebruik wordt gemaakt van richtlijnen voor volwassen sporters. Deze jeugdrichtlijnen zijn om ethische redenen (nog) niet aanwezig met als gevolg dat er niet specifiek genoeg sportvoedingsadvies gegeven kan worden aan jonge sporters

Voeding dient als brandstof voor het lichaam en is daarom voor jonge sporters essentieel om te kunnen presteren tijdens fysieke inspanning. In sommige gevallen vervult voeding ook een emotionele en maatschappelijke rol. Voeding kan bijvoorbeeld een manier zijn om stress te verminderen, waarbij men vaak neigt naar ongezonde snacks. Veel jonge sporters vinden het daarnaast moeilijk om verantwoordelijkheid te nemen voor hun voedselinname. Sociale druk kan hierbij bijvoorbeeld een rol spelen. Bij PhysioLab willen wij handvatten meegegeven waarmee we willen laten zien dat gezond eten leuk en makkelijk kan zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gezondere alternatieven en bereidingswijzen van producten die je nu gewend bent. Wij denken mee en geven adviezen over gezondere keuzes zonder dingen te verbieden. Op deze manier proberen wij het maximale uit jouw sportprestatie te halen!

Bronnen:

Ali, A., Williams, C., Nicholas, C. W., & Foskett, A. (2007). The influence of carbohydrate-electrolyte ingestion on soccer skill performance. Medicine and Science in Sports and Exercise39(11), 1969.

Aucouturier, J., Baker, J. S., & Duché, P. (2008). Fat and carbohydrate metabolism during submaximal exercise in children. Sports Medicine38(3), 213-238.

Iglesias-Gutiérrez, E., García-Rovés, P. M., Rodríguez, C., Braga, S., García-Zapico, P., & Patterson, Á. M. (2005). Food habits and nutritional status assessment of adolescent soccer players. A necessary and accurate approach.Canadian Journal of Applied Physiology30(1), 18-32.

Rogol, A. D., Roemmich, J. N., & Clark, P. A. (2002). Growth at puberty. Journal of adolescent health31(6), 192-200.

Jeugd, Koolhydraten, Performance, Voeding, Voetbal

Gerelateerde berichten